Roman Coin Ngc

Saloninus Caesar AD 258-260, ROMAN EMPIRE Silver Bi Double Denarius Coin, NGC VF


Saloninus Caesar AD 258-260, ROMAN EMPIRE Silver Bi Double Denarius Coin, NGC VF
Saloninus Caesar AD 258-260, ROMAN EMPIRE Silver Bi Double Denarius Coin, NGC VF
Saloninus Caesar AD 258-260, ROMAN EMPIRE Silver Bi Double Denarius Coin, NGC VF
Saloninus Caesar AD 258-260, ROMAN EMPIRE Silver Bi Double Denarius Coin, NGC VF

Saloninus Caesar AD 258-260, ROMAN EMPIRE Silver Bi Double Denarius Coin, NGC VF   Saloninus Caesar AD 258-260, ROMAN EMPIRE Silver Bi Double Denarius Coin, NGC VF
A beautiful image of the Caesar on the obverse. A unique strike on the reverse. A VERY scarce emperor coin. You won't be disappointed!
Saloninus Caesar AD 258-260, ROMAN EMPIRE Silver Bi Double Denarius Coin, NGC VF   Saloninus Caesar AD 258-260, ROMAN EMPIRE Silver Bi Double Denarius Coin, NGC VF