Roman Coin Ngc

NGC XF Caracalla 198-217 AD Roman Empire Rome Caesar AR Denarius Silver Coin


NGC XF Caracalla 198-217 AD Roman Empire Rome Caesar AR Denarius Silver Coin
NGC XF Caracalla 198-217 AD Roman Empire Rome Caesar AR Denarius Silver Coin
NGC XF Caracalla 198-217 AD Roman Empire Rome Caesar AR Denarius Silver Coin
NGC XF Caracalla 198-217 AD Roman Empire Rome Caesar AR Denarius Silver Coin

NGC XF Caracalla 198-217 AD Roman Empire Rome Caesar AR Denarius Silver Coin    NGC XF Caracalla 198-217 AD Roman Empire Rome Caesar AR Denarius Silver Coin
NGC XF Rome Roman Empire Caracalla 198-217 AD Denarius Silver Coin, Rare! A beautiful image of the Emperor.
NGC XF Caracalla 198-217 AD Roman Empire Rome Caesar AR Denarius Silver Coin    NGC XF Caracalla 198-217 AD Roman Empire Rome Caesar AR Denarius Silver Coin