Roman Coin Ngc

NGC XF Caesar Philip I the Arab 244-249 AD, Roman Empire AR Double Denarius Coin


NGC XF Caesar Philip I the Arab 244-249 AD, Roman Empire AR Double Denarius Coin
NGC XF Caesar Philip I the Arab 244-249 AD, Roman Empire AR Double Denarius Coin
NGC XF Caesar Philip I the Arab 244-249 AD, Roman Empire AR Double Denarius Coin
NGC XF Caesar Philip I the Arab 244-249 AD, Roman Empire AR Double Denarius Coin

NGC XF Caesar Philip I the Arab 244-249 AD, Roman Empire AR Double Denarius Coin  NGC XF Caesar Philip I the Arab 244-249 AD, Roman Empire AR Double Denarius Coin

NGC XF Roman Rome Empire Caesar Philip I the "Arab". 244-249 AD AR Double-Denarius Silver Coin. A beautiful image and a great investment.


NGC XF Caesar Philip I the Arab 244-249 AD, Roman Empire AR Double Denarius Coin  NGC XF Caesar Philip I the Arab 244-249 AD, Roman Empire AR Double Denarius Coin