Roman Coin Ngc

NGC Ch VF Caracalla 198-217 AD, Roman Empire Caesar Rome, Denarius Silver Coin


NGC Ch VF Caracalla 198-217 AD, Roman Empire Caesar Rome, Denarius Silver Coin
NGC Ch VF Caracalla 198-217 AD, Roman Empire Caesar Rome, Denarius Silver Coin
NGC Ch VF Caracalla 198-217 AD, Roman Empire Caesar Rome, Denarius Silver Coin
NGC Ch VF Caracalla 198-217 AD, Roman Empire Caesar Rome, Denarius Silver Coin

NGC Ch VF Caracalla 198-217 AD, Roman Empire Caesar Rome, Denarius Silver Coin    NGC Ch VF Caracalla 198-217 AD, Roman Empire Caesar Rome, Denarius Silver Coin

NGC Ch VF Rome Roman Empire Caracalla 198-217 AD Denarius Silver Coin, Rare! A beautiful image of the Caesar.


NGC Ch VF Caracalla 198-217 AD, Roman Empire Caesar Rome, Denarius Silver Coin    NGC Ch VF Caracalla 198-217 AD, Roman Empire Caesar Rome, Denarius Silver Coin