Roman Coin Ngc

#A8085 X Rare Roman Coin Caligula AR Denarius rv Agrippina Sr. NGC F 5/5


#A8085 X Rare Roman Coin Caligula AR Denarius rv Agrippina Sr. NGC F 5/5
#A8085 X Rare Roman Coin Caligula AR Denarius rv Agrippina Sr. NGC F 5/5
#A8085 X Rare Roman Coin Caligula AR Denarius rv Agrippina Sr. NGC F 5/5
#A8085 X Rare Roman Coin Caligula AR Denarius rv Agrippina Sr. NGC F 5/5

#A8085 X Rare Roman Coin Caligula AR Denarius rv Agrippina Sr. NGC F 5/5    #A8085 X Rare Roman Coin Caligula AR Denarius rv Agrippina Sr. NGC F 5/5

Very nice coin, extremely rare with a excellent grade.


#A8085 X Rare Roman Coin Caligula AR Denarius rv Agrippina Sr. NGC F 5/5    #A8085 X Rare Roman Coin Caligula AR Denarius rv Agrippina Sr. NGC F 5/5